PRIMARIA COMUNEI CUZAPLAC

Judetul Salaj

PROIECTE INVESTITIONALE

    OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE SI  INVESTITII
 • punerea in valoare a zacamantului de nisip caolinos din zona satului Ruginoasa;
 • punerea in valoare a zacamantului de alabastru din zona satului Galaseni;
 • punerea in valoare a namolului cu actiune antireumatica din zona satului Stoboru;
 • punerea in valoare a suprafetelor de teren arabil necultivat, a pasunilor si finetelor naturale prin cumpararea sau arendarea acestora si infiintarea de ferme agricole sau de crestere a animalelor.
    FACILITATI

Ca facilitati acordate potentialilor investitori sunt cele prevazute de legislatia in vigoare pentru:
 • zonele miniere defavorizate - comuna Cuzaplac;
 • zona montana in satele Galaseni, Ruginoasa, Stoboru si Cublesu
 • facilitati acordate de consiliul local, in conformitate cu prevederile legale pentru  potentialii investitori.
    Infrastructura
    Satul Cuzaplac este strabatut de drumul national D.N. 1G, care face legatura intre drumul european Cluj- Napoca  - Zalau - localitatea Zimbor - si drumul european  Cluj-Napoca - Oradea - orasul Huedin, Judetul Cluj, precum si drumul judetean D.J. 108 N care face legatura intre satul Cuzaplac si localitatea Aghiresu din Judetul Cluj, strabatand satele Tamasa si Petrindu, drumuri modernizate cu imbracaminti asfaltice usoare.
    Drumurile comunale au o lungime totala de 19.00 km. si asigura conditii bune de circulatie in toate localitatile componente ale comunei si in orice conditii climaterice, fiind executate lucrari de modernizare si pietruire in ultimii 4 ani din fondurile accesate in cadrul programelor F.R.D.S. si SAPARD, cu contributia comunitatii locale si din bugetul local.
    In aceaiasi perioada au fost executate lucrari de modernizare a strazilor din satele:
 • Cuzaplac,
 • Galaseni,
 • Petrindu
 • Tamasa.
    Gospodarie comunala
    Prin P.D.R., contributia comunitatii si a bugetului local au fost asigurate resursele financiare necesare executarii lucrarilor de alimentare cu apa potabila a localitatilor Cuzaplac, Galaseni, Petrindu si Tamasa in anii 2005 - 2006, lungimea totala a retelei de alimentare cu apa fiind de  11.6 km. la care sunt racordate la aceasta data un numar de 730 locuitori, dar care asigura debitul de apa necesar unui numar de aproape 2.000 de persoane, inclusiv pentru uz  menajer.
    Deasemenea, la nivelul comunei este constituit un serviciu public de salubritate, dotat cu utilajele necesare, care asigura colectarea selectiva a gunoiului menajer de la gospodariile populatiei, institutii si agenti economici.
    Serviciul de gospodarie comunala format din cele doua activitati - alimentare cu apa si salubritate - este incadrat cu un numar de 15 angajati din care un sef de serviciu cu studii superioare.
    In prezent s-a depus la Guvernul Romaniei si este in curs de analiza documentatia pentru realizarea obiectivului de investitii “Canalizare cu statie de epurare in comuna Cuzaplac” care va cuprinde satele Cuzaplac, Galaseni, Tamasa si Petrindu si care constituie o prioritate pentru administratia publica locala.

    Activitatea bancara,posta si telecomunicatii
    Activitatea  bancara este reprezentata in comuna Cuzaplac numai prin Agentia C.E.C. care functioneaza in satul resedinta de comuna, iar activitatea de posta se realizeaza prin cele 4 agentii apartinand Regiei Autonome “Posta Romana” care functioneaza in satele Cuzaplac, Petrindu, Tamasa , Ruginoasa, si care acopera in conditii bune cele 8 sate componente ale comunei.
    Telecomunicatiile sunt asigurate la nivelul comunei Cuzaplac prin ROMTELECOM - telefonie fixa, inclusiv telefoane publice, dar si printr-un numar foarte mare de telefoane mobile din retelele Zapp, Orange si Conex.
    Deasemenea, pe raza comunei functioneaza un telecentru in satul Petrindu, dotat cu 2 calculatoare cu acces  la Internet, 2 monitoare, 1 fax, scaner, 2 telefoane  pentru convorbiri interne si internationale, si 1 imprimanta, urmand ca un asemenea centru sa fie amenajat si in localitatea Tamasa, iar in satele Cublesu, Galaseni, Mierta, Stoboru si Ruginoasa sa fie instalate telefoane publice.
    Conectarea la Internet este realizata si la primaria comunei cu 2 calculatoare si Scoala Gimnaziala Cuzaplac cu un calculator.