PRIMARIA COMUNEI CUZAPLAC

Judetul Salaj

AGRICULTURA

    Comuna Cuzaplac este incadrata in zona a IV-a de fertilitate, avand forme de relief foarte diferite, chiar in cadrul satelor componente, de la luncile situate pe firul vaii Almasului si a paraielor Galaseni, Beneia, Mierta si Cublesu, la podisuri si dealuri, intalnind diverse  tipuri de soluri: brun - roscat de padure, podzolice, lutonisipoase si lutoargiloase.
    Aceasta varietate de relief si soluri ofera conditii prielnice pentru cultura cerealelor, plantelor tehnice, pomiculturii si cresterii animalelor.
    Suprafata totala a comunei este de 10.914 ha. din care suprafata agricola este de 6.387 ha. din care:
  • arabil - 1.660 ha.
  • pasuni - 3.744 ha.
  • fanete - 969 ha.
  • vii - 14 ha.
    In urma reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, terenul arabil si finetele au fost restituite vechilor proprietari.
    Datorita numarului mare de parcele care compun in prezent o ferma (proprietate) si a suprafetei relativ mici a fiecarei parcele, dar si a populatiei care este imbatranita, lucrarile agricole se desfasoara cu greutate, fapt pentru care o suprafata destul de mare de teren, situata mai ales in zona de podis si deal este nelucrata.
    La nivelul comunei nu avem constituite forme asociative in agricultura, existand doar un numar de 7 arendasi, care au in arenda si lucreaza suprafete cuprinse intre 5 si 50 ha. teren agricol.
    Pentru executarea lucrarilor agricole, exista  un numar de 30 tractoare agricole, 26 pluguri, 10 grape cu discuri, 9 semanatori pentru cereale si 6 combine de recoltat cereale.
    Conditiile pedo-climatice sunt favorabile pentru culturile de grau, secara, triticale, ovaz, porumb, cartofi, floarea soarelui, plante furajere,dar si pentru plante tehnice: in si sfecla de zahar.
    Referitor la cresterea animalelor, este de mentionat faptul ca in ultimii 2-3 ani a scazut numarul de gospodarii care detin animale, mai ales din specia bovine,in principal datorita lipsei posibilitatilor de valorificare a laptelui, dar in acelasi timp au aparut microferme de crestere a animalelor:
  • 2 de vaci cu 30 - 40 capete;
  • 2 de porcine cu 30 - 50 capete
  • 9 de crestere a ovinelor
  • caprinelor care detin intre 50 si 2.000 capete.
    Resursele existente pe raza comunei - suprafata mare de pasuni si fanete naturale, posibilitatea cultivarii plantelor de nutret- asigura conditii pentru cresterea  unor efective de animale cu mult mai mari, din toate speciile si categoriile.

    Silvicultura

    Din suprafata totala de 3.743 ha. padure, la care se adauga 126 ha. alte terenuri cu vegetatie forestiera, pana in prezent s-a restituit vechilor proprietari, persoane fizice si juridice suprafata totala de 2.145, 48 ha. padure, care este data in paza si administrare  la Ocolul Silvic Almasu si Ocolul Silvic “Stejarul” Zalau.
    Padurea este exploatata in mod individual  de catre proprietari, cu exceptia suprafetei de 514.58  ha. padure si 271.30  ha. pasune care este exploatata in comun in cadrul Composesoratelor Petrindu, Ruginoasa, “Jombori “ si “Intedi “ din satul Tamasa si Composesoratul Rural Mierta.
    Vegetatia lemnoasa din padurile comunei este compusa predominant din lemn de esenta tare - cer si gorun, dar si carpen, plop, rasinoase si alte specii, este folosita in principal pentru incalzire, si mai putin in constructii sau diferite servicii.